Kwaliteit

GMP+ Certificaat

GMP+HACCP

De Nederlandse diervoedersector past hetzelfde kwaliteitsborgingssysteem toe als de internationale levensmiddelenindustrie: de borging op basis van een proactieve aanpak met HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points). De HACCP-systematiek voor risicobeheersing is toegevoegd aan de al langer bestaande kwaliteitsborgingsregeling GMP (Good Manufacturing/Managing Practice) van het productschap. Het kwaliteitsborgingsysteem GMP+HACCP (kortweg GMP + ) is uitgebouwd tot de hele keten van grondstoffenproducent tot en met transporteur en veehouder. Onafhankelijke auditors van certificerende instellingen controleren de naleving van de regeling. Ondernemers die in overtreding zijn kunnen hun GMP- of GMP + -certificaat kwijtraken.

Early Warning System

Het kwaliteitsprogramma van het Productschap Diervoeder voorziet tevens in het functioneren van een Early Warning & Respons System (EWS). EWS is nodig voor het tijdig signaleren en adequaat oplossen van potentiële gevaren voor mens en/of dier die zich ondanks de preventieve kwaliteitsborging toch zouden kunnen voordoen.

Tracking & Tracing

Tracking & Tracing is een ander specifiek element dat hoort bij kwaliteitsborging. Hierbij gaat het om een systematiek en een methode waarbij een zo nauwkeurig mogelijke en snelle naspeurbaarheid van onregelmatigheden in partijen diervoeders en voedermiddelen mogelijk is. Een goede registratie van gegevens over partijen grondstoffen en diervoeders in het logistieke proces maakt het mogelijk om – in geval van contaminatie met een ongewenste stof – snel een recall te organiseren en de bron te identificeren.

Internationaal de beste kwaliteitsgaranties

Het Nederlandse diervoederbedrijfsleven loopt internationaal gezien voorop met zijn kwaliteitsprogramma. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verwerkende sectoren (zuivel, eieren en vlees). Ook de Nederlandse dierlijke sectoren streven de beste kwaliteitsgaranties na. Veehouders die onder de Nederlandse ketenkwaliteitsborgingssystemen PVE/IKB en KKM produceren, zijn verplicht GMP-voeder te gebruiken.

Klik hier voor ons GMP-Certificaat.